Introducere      
Documente      

 

Actualizat la data: 22 mai 2019

     

                              CATI HRISTU

       Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi - viceprimarul, cu votul secret al majoritaţii consilierilor în funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 /  2001 privind administraţia publică locală.

 


Administraţie      
Localitate      
Link-uri      

Consiliul Judeţean
Prefectura Constanţa
Parlament
Guvernul României Preşedinţie