Introducere      
Documente      

 

Actualizat la data: 22 mai 2019

     

                              ALEXA GHEORGHE


Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

  • Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţional al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
  • Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 si 71 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală.


Administraţie      
Localitate      
Link-uri      

Consiliul Judeţean
Prefectura Constanţa
Parlament
Guvernul României Preşedinţie