Introducere      
Documente      

 

Actualizat la data: 22 mai 2019

     

       Economia zonei este bazată în special pe agricultură şi creşterea animalelor.

       Printre sursele de venit ale localităţii cele mai importante sunt: impozitul pe clădiri şi terenuri, taxele de transport, cota parte din impozitul pe salarii precum si cota repartizată de Consiliul Judeţean Constanţa.

       Alte date privind situaţia socio-economică a zonei:

  • Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă este de 71%.
  • Străzi cu reţele de distribuţie a apei şi canalizare - 50% din total.
  • Străzi modernizate - 50% din lungimea totala.
  • Staţie de epurare a apei potabile - 1.
  • Depozite de deşeuri - 6 în suprafata de 68.200 mp.
  • Unităţi de învăţământ liceal - Grupul Şcolar Cogealac - 11 săli de clasă, atelier, sală de sport.
  • Dotări culturale şi sportive - 4 scoli generale cu 32 de săli de clasă, 3 grădiniţe cu 6 săli de clasă, 3 cămine culturale, o biblioteca comunală, un teren de fotbal, unul de handbal si unul de volei acoperit.


Administraţie      
Localitate      
Link-uri      

Consiliul Judeţean
Prefectura Constanţa
Parlament
Guvernul României Preşedinţie